Marturia

Jaargang 13, Nummer 19, September 2022

Samenvatting

Welke erfenis laten wij achter in deze wereld? Een niet onbelangrijke vraag. In het hoofdartikel van deze editie van Marturia neemt Wijnand Boezelman ons mee naar de vroegchristelijke debatten over Christus. Hij staat in het bijzonder stil bij de belangrijke rol die de Alexandrijnse kerkvader Athanasius hierin heeft gespeeld. Wat waren zijn motieven en waarom kon hij niet meekomen met het standpunt van de Arianen? De invloed van Athanasius zou later beslissend blijken; de naar hem vernoemde geloofsbelijdenis maakt zelfs deel uit van de Nederlandse protestantse belijdenisgeschriften. Onze visie op Christus en de Drie-eenheid is hiermee mede bepaald. Een andere erfenis die we in deze editie tegenkomen betreft die van de zogenoemde Woestijnvaders. Deze, vaak zonderlinge, figuren leidden een teruggetrokken bestaan in de Egyptische wildernis, alleen of in een commune. Ontdaan van alle luxe en geconfronteerd met de ontberingen van het woestijnleven, werden zij bepaald bij de essentie van het geloofsleven. De hieruit ontsproten christelijke spiritualiteit spreekt ook vandaag de dag nog velen aan die op zoek zijn naar rust en balans. Kortom, de juiste investeringen in dit leven kunnen weleens velen na ons tot zegen zijn!