Marturia

Jaargang 11, Nummer 17, Juli 2020

Vorig jaar publiceerde Reinier Sonneveld zijn boek Het vergeten evangelie. In deze studie bekritiseert hij de gangbare leer dat Christus met zijn kruisdood een zoenoffer bracht om Gods toorn over de zonde te stillen en zo plaatsvervangend onze schuld betaalde. In plaats daarvan stelt Sonneveld het ‘Christus-Victor model’, dat impliceert dat Christus vooral moet worden gezien als degene die heeft gezegevierd over zonde en dood. Een onderdeel van Sonnevelds argumentatie is dat dit model in de Vroege Kerk breed werd gedragen. Maar is het getuigenis van de Vroege Kerk inderdaad zo eenduidig? In deze Marturia zal prof. dr. Riemer Roukema uitvoerig op deze claim ingaan en evalueren in hoeverre Sonneveld hier een punt heeft. Daarnaast gaan we in dit nummer ook aan de maatschappelijke actualiteit niet voorbij. In de rubriek Uit de Media wordt in twee artikelen een interessante link gelegd tussen de huidige corona-crisis en pandemieën in de periode van de Vroege Kerk. Wat kunnen wij op dit gebied leren van christenen uit vervlogen tijden? De corona-crisis raakt ook aan de economie, net nu we een financiële crisis achter de rug hebben. De prikkelende boekbespreking door Jacobien van Willigen laat zien dat het ook op dit punt heel verfrissend kan zijn ons te laten inspireren door de Vroege Kerk!