Marturia

Jaargang 10, Nummer 16, Juli 2019

Samenvatting

De Bijbel staat vol met verhalen. Jezus gaf zelfs bij voorkeur onderwijs aan de hand van verhalen, de bekende gelijkenissen. De kracht van deze vertellingen ligt erin dat de luisteraar in staat wordt gesteld, ja, wordt uitgedaagd een verbinding te leggen tussen de ervaring van een bepaalde verhaalfiguur en het eigen bestaan. Uiteindelijk beogen deze verhalen een verandering, een transformatie, in het leven van de luisteraar. In deze editie van Marturia staan we in het hoofdartikel stil bij een ander verhaal dat een dergelijke transformatie beoogt, dat van ‘Johannes en de rover’, verteld door Clemens van Alexandrië. Deze prachtige vertelling blijkt ook voor ons vandaag zijn kracht niet verloren te hebben. Daarnaast geven we enige aandacht aan het nieuwe boek van Reinier Sonneveld, Het vergeten evangelie, dat door Riemer Roukema wordt gerecenseerd.