Marturia

Jaargang 9, Nummer 15, Juli 2018

Samenvatting

Het Oude Testament bevat veel moois, zoals inspirerende verhalen en de geliefde psalmen 23 en 139. En in de versie van de NBV is ook Psalm 16 prachtig weergegeven! God wordt voorgesteld als een zorgende, liefhebbende Vader. Maar wie het Oude Testament echt goed gaat lezen, komt ook passages tegen waar je niet direct mee uit de voeten kunt. Zo komen diverse regels uit de wet van Mozes ons hardvochtig en inhumaan voor. Wie laat bijvoorbeeld zijn ‘weerspannige zoon’ stenigen (volgens Deut. 21:18-21) omdat hij een opstandige puber is? En is het inderdaad Gods wil om homoseksuelen te doden? (Lev. 20:13) Het laten verslinden van (weliswaar vervelende) kinderen door twee berinnen (2 Kon. 2:24) komt eveneens buitenproportioneel over. Laten we het maar gewoon toegeven: het Oude Testament heeft ook een ‘moeilijke’ kant. Zeker volgens onze huidige (ook christelijke) maatstaven. Maar dan is het goed om te beseffen dat onze moeite met het Oude Testament geen modern probleem is. Vanaf het begin hebben christenen ermee geworsteld, zoals duidelijk wordt uit de interessante bijdrage van prof. dr. Riemer Roukema. Hij leidt ons in deze materie in aan de hand van een bespreking van de vroegchristelijke omgang met moeilijke passages uit het boek Micha.