Marturia

Jaargang 9, Nummer 14, September 2017

Samenvatting

Wie ervaring heeft met het maken van een preek, weet dat dit bepaald geen sinecure is. Helemaal niet wanneer je ook nog eens verschillende doelgroepen onder je publiek wilt aanspreken(!). En is dit überhaupt mogelijk? De vierde-eeuwse kerkvader Johannes Chrysostomus (‘Gouden mond’) ging hiertoe in ieder geval de uitdaging aan. In dezelfde preek richtte hij zich tot christenen, Joden, en heidenen. Hoe een dergelijk ‘seeker-sensitive preaching’ bij Chrysostomus ‘werkte’ wordt ons uitgelegd in het hoofdartikel van Marten van Willigen. Daarnaast vindt u in deze Marturia ook aandacht voor wellicht het oudste christelijke geschrift waaraan een vrouw heeft meegeschreven: De Passie van Perpetua en Felicitas. Vrouwen namen in zowel Nieuwe Testament als Vroege Kerk een belangrijke plaats in in gemeentewerk en evangelieverkondiging. Denk bijvoorbeeld aan Junia (een vrouwennaam) in Rom. 16:7, die Paulus ‘onder de apostelen’ rekent (het ‘mannen’ in de NBG staat niet in het Grieks). Of aan Febe (Rom. 16:1), een ‘dienares’ (diaken?) in de gemeente te Kenchreeën. Daarnaast waren veel vrouwen ook toonbeelden van toewijding aan Christus, zelfs tot de (martel)dood aan toe. Dergelijke inspirerende voorbeelden waren Perpetua en haar dienstmeisje Felicitas. Augustinus zou later over hen zeggen: “Wat is er glorieuzer dan deze vrouwen, die mannen gemakkelijker kunnen bewonderen dan imiteren?” Laat u inspireren door de schatten van de Vroege Kerk.