Links: Publicaties

Algemeen

  • Marturia: E-magazine Vroege Kerk

    Marturia is een e-magazine van het Evangelisch College over de betekenis van de Vroege Kerk voor vandaag.

    In het algemeen biedt Marturia een platform om te getuigen van het christendom van de eerste eeuwen, tot inspiratie van de Kerk van vandaag. Meer specifiek wil Marturia een brugfunctie vervullen tussen academie en geloofsgemeenschap en zo een bijdrage leveren aan de bevordering van een verantwoord historisch bewustzijn van de hedendaagse kerk.

  • Patropedia

    Patropedia is een encyclopedie op het internet over relevante personen, stromingen, geschriften, e.d. uit de patristische tijd en is onderdeel van de uitgebreidere digitale encyclopedie LUCEpedia. LUCEpedia is een theologische encyclopedie met laagdrempelige, wetenschappelijke informatie over de christelijke traditie, onderdeel van de Faculteit Katholieke Theologie / Tilburg School of Catholic Theology – Tilburg University.