Links: Overige

Blogs

Algemeen

 • Larry Hurtado’s Blog

  Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters).

 • Early Church History Blog

  The website earlychurch.org.uk provides free resources for students of the history of the early church from the close of the New Testament until the rise of the papacy in the 6th Century. New additions to that site are noted on this Blog along with other relevant material. earlychurch.org.uk is part of the Theology on the Web ministry.

 • Clemens van Rome
 • Ignatius van Antiochië

Instituten

Instituten / Onderzoek

 • Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO)

  Aan het interuniversitair Nederlands Centrum voor Patristisch Onderzoek / Netherlands Centre for Patristic Research (CPO) van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Tilburg School of Catholic Theology (TST) werken theologen, filologen en godsdienstwetenschappers samen om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de vroege kerk in haar historische en culturele context. Ook het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen participeert in het onderzoek.
  Het instituut wordt ondersteund vanuit de Tilburg School of Catholic Theology.

 • Augustijns Instituut

  Het Augustijns Instituut is opgericht door de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen en heeft als doel persoon, werk en spiritualiteit van Augustinus (354-430) te promoten. Daartoe publiceert het artikelen en vertalingen van Augustinus’ werk (met de nadruk op zijn preken). Met grote regelmaat organiseert het studiedagen.

 • Augustijns Historisch Instituut

  Het in België gevestigde Augustijns Historisch Instituut houdt zich bezig met Augustinus, zijn spiritualiteit, zijn werken en invloed op de wereldgeschiedenis. Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de Orde der Augustijnen (OSA). Tegelijkertijd probeert het instituut de opgedane kennis zoveel mogelijk bekend te maken.

 • Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk

  De Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk wil een brug slaan tussen de Vroege Kerk en de kerk van vandaag.

 • Stichting Oudchristelijke Studiën

  Stichting Oudchristelijke Studiën stelt zich ten doel: het bevorderen van de studie en de belangstelling voor de oudchristelijke taal en cultuur; het bevorderen van contact tussen degenen, die uit hoofde van hun studie bij de bestudering van de oudchristelijke taal en cultuur direct geïnteresseerd zijn – bijvoorbeeld door het beleggen van vergaderingen, waarin door hen inleidingen gehouden worden -; het bevorderen, dat hun studies – eventueel in onderlinge samenwerking tot stand gekomen – worden uitgegeven, of doordat zijzelf deze studie publiceren; en het bevorderen van alles dat tot dit doel kan bijdragen.

Publicaties

Algemeen

 • Marturia: E-magazine Vroege Kerk

  Marturia is een e-magazine van het Evangelisch College over de betekenis van de Vroege Kerk voor vandaag.

  In het algemeen biedt Marturia een platform om te getuigen van het christendom van de eerste eeuwen, tot inspiratie van de Kerk van vandaag. Meer specifiek wil Marturia een brugfunctie vervullen tussen academie en geloofsgemeenschap en zo een bijdrage leveren aan de bevordering van een verantwoord historisch bewustzijn van de hedendaagse kerk.

 • Patropedia

  Patropedia is een encyclopedie op het internet over relevante personen, stromingen, geschriften, e.d. uit de patristische tijd en is onderdeel van de uitgebreidere digitale encyclopedie LUCEpedia. LUCEpedia is een theologische encyclopedie met laagdrempelige, wetenschappelijke informatie over de christelijke traditie, onderdeel van de Faculteit Katholieke Theologie / Tilburg School of Catholic Theology – Tilburg University.