Links: Kerkvaders

Ambrosius van Miliaan

Leven

Geschriften

Athanasius

Algemeen

Geschriften

Achtergronden

Aurelius Augustinus

Algemeen

Werken

Denken

Instituten

  • Augustijns Instituut

    Het Augustijns Instituut is opgericht door de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen en heeft als doel persoon, werk en spiritualiteit van Augustinus (354-430) te promoten. Daartoe publiceert het artikelen en vertalingen van Augustinus’ werk (met de nadruk op zijn preken). Met grote regelmaat organiseert het studiedagen.

  • Zentrum für Augustinus-Forschung in Würzburg

    Een uitgebreide Duitstalige website van het centrum voor Augustinus-onderzoek (ZAF) dat is verbonden aan de universiteit van Würzburg.

  • Finding Augustine

    ‘Finding Augustine’ is een rijke en gemakkelijk toegankelijke bibliografie over Augustinus van Hippo en zijn erfenis. Dit is het product van een unieke internationale samenwerking tussen universitaire onderwijsinstellingen in Europa en Amerika. ‘Finding Augustine’ is een gezamenlijk project van het Augustijns Historisch Instituut (België) en Villanova University.

Basilius de Grote

Algemeen

Cyprianus

Algemeen

Gregorius van Nazianze

Algemeen

Gregorius van Nyssa

Algemeen

Ignatius van Antiochië

Algemeen

Werken

Theologie

Ireneüs van Lyon

Algemeen

Geschriften

Origenes

Algemeen

Geschriften

Tertullianus

Algemeen