Links: Apostolische Vaders

Algemeen

Ignatius van Antiochië

Polycarpus van Smyrna

1 Clemens