Links: Geschiedenis & achtergronden

Apostolische Vaders

Algemeen

Ignatius van Antiochië

Polycarpus van Smyrna

1 Clemens

Catacomben

Algemeen

Catacomben

Christenen en de dood

Christendom in verdrukking

Vervolgingen

Alexamenos graffiti