Links: Publicaties

E-magazine

 • Marturia.info
  E-magazine over de betekenis van de vroege Kerk voor vandaag.
  Marturia is een uitgave van de Masteropleiding de Vroege Kerk, onderdeel van de Evangelische Theologische Academie (ETA). De doelstelling van Marturia is om te getuigen van het christendom van de eerste eeuwen, in het bijzonder dat van de tweede eeuw, tot inspiratie van de Kerk van vandaag. Hiermee wil Marturia een bijdrage leveren aan de bevordering van het historisch bewustzijn van de hedendaagse kerk.
  Marturia wordt aangeboden als gratis e-magazine en mag vrijblijvend worden verspreid.

Digitale encyclopedieën

 • Patropedia
  Patropedia is een encyclopedie op het internet over relevante personen, stromingen, geschriften, e.d. uit de patristische tijd, die verzorgd wordt door het Centrum voor Patristisch Onderzoek. Patropedia is onderdeel van de uitgebreidere digitale encyclopedie Lucepedia, die uitgaat van Luce / CRC (Centrum voor Religieuze Communicatie).
  Zie: Lucepedia.
Uitgelicht
Actualiteit archief