Links: Instituten

Instituten / Onderzoek

 • Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO)
  Aan het interuniversitair Nederlands Centrum voor Patristisch Onderzoek / Netherlands Centre for Patristic Research (CPO) van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Tilburg School of Catholic Theology (TST) werken theologen, filologen en godsdienstwetenschappers samen om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de vroege kerk in haar historische en culturele context. Ook het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen participeert in het onderzoek.
  Het instituut wordt ondersteund vanuit de Tilburg School of Catholic Theology.
 • Augustijns Instituut
  Het Augustijns Instituut is opgericht door de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen en heeft als doel persoon, werk en spiritualiteit van Augustinus (354-430) te promoten. Daartoe publiceert het artikelen en vertalingen van Augustinus' werk (met de nadruk op zijn preken). Met grote regelmaat organiseert het studiedagen.
 • Stichting Exegese Vroege Kerk
  De door de classicus en patristicus dr. M.A. van Willigen opgerichte Stichting Exegese Vroege Kerk (SEVK) heeft als doel de vroegchristelijke exegese opnieuw in beeld te brengen en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het onderzoeksveld zal voornamelijk in de 3e en 4e eeuw komen te liggen. Centraal in dit onderzoek zal staan de vraag hoe vroegchristelijke auteurs hun Bijbeluitleg realiseerden.
 • Stichting Oudchristelijke Studiën
  Stichting Oudchristelijke Studiën stelt zich ten doel: het bevorderen van de studie en de belangstelling voor de oudchristelijke taal en cultuur; het bevorderen van contact tussen degenen, die uit hoofde van hun studie bij de bestudering van de oudchristelijke taal en cultuur direct geïnteresseerd zijn - bijvoorbeeld door het beleggen van vergaderingen, waarin door hen inleidingen gehouden worden -; het bevorderen, dat hun studies - eventueel in onderlinge samenwerking tot stand gekomen - worden uitgegeven, of doordat zijzelf deze studie publiceren; en het bevorderen van alles dat tot dit doel kan bijdragen.
Uitgelicht
Actualiteit archief