Links: Canon-vorming

Algemeen

Agrapha

Onder de Agrapha verstaan we aan Jezus toegeschreven uitspraken die niet voorkomen in de vier canonieke evangeliën, maar wel in andere geschriften van het Nieuwe Testament, in apocriefe of heterodoxe geschriften, of in werken van kerkvaders.

Canon Muratori

Codex Sinaiticus

Uitgelicht
Actualiteit archief