Origenes (185-254)

Inleiding

Origenes van Alexandrië (ca. 185-254) geldt als één van de grootste en invloedrijkste theologen van de vroeg-christelijke kerk. Als bevlogen geleerde, filosoof en theoloog is hij de eerste geweest die een systematisch opgezette theologie heeft ontworpen. Zijn belangrijkste, maar ook meest omstreden werk is De Principiis (Over de grondbeginselen) waarin hij zijn theologische systeem heeft uitgewerkt.

Dat de Bijbel voor Origenes van wezenlijk belang is, blijkt wel uit zijn zogenaamde Hexapla: een uitgebreide uitgave van het Oude Testament waarin verschillende versies in zes kolommen naast elkaar stonden. Daarnaast is hij bekend geworden in verband met zijn allegorische uitleg van de Bijbeltekst, waarin hij drie betekenislagen onderscheidde: een letterlijke, een morele en een geestelijke strekking.

Zowel tijdens zijn leven als erna is hij zowel bemind als omstreden geweest. Het kwam zelfs zover dat hij in 543/553 officieel door de kerk werd veroordeeld. Dit heeft de uiteindelijke doorwerking van zijn denken beperkt en een groot deel van zijn geschriften zijn verloren gegaan.

Verdere informatie

Op deze website is de volgende informatie over Origenes te vinden: