Basilius de Grote (ca. 329-379)


Inleiding

Basilius de Grote leefde van omstreeks 329 tot 379. Zijn ouders lieten hem een gedegen opleiding volgen, maar hij raakte – mede door het voorbeeld van zijn oudere zus Macrina – onder de indruk van het ascetische ideaal van monniken en gaf daarom zijn wereldlijke ambities op.
Hij vestigde een eigen gemeenschap en werkte zijn opvattingen over het monastieke leven uit, ideeën die tot op de dag van vandaag het uitgangspunt vormen voor de kloosters van de Oosters-Orthodoxe kerken.
Zelf leefde Basilius echter maar vijf jaren als monnik, omdat hij in 364 priester en in 370 bisschop van Caesarea werd. Vanaf dat moment werd hij in beslag genomen door de Ariaanse strijd. Basilius voelde zich geroepen om met grote inzet en gedrevenheid het orthodoxe geloof te verdedigen tegen de Ariaanse ketterij. Maar bij zijn strijd stonden vrede en eenheid hoog in het vaandel.
Naast zijn theologische activiteiten was Basilius ook een goede opzichter over zijn gemeente. Hij was zeer begaan met de armen en de zieken.
In 379 stierf Basilius op nog vrij jonge leeftijd.

Verdere informatie

Op deze website is de volgende informatie over Basilius de Grote te vinden:

  • Basilius de Grote, een bruggenbouwer
    Een uitgebreide beschrijving over het leven, de theologie, e.d. van Basilius de Grote, gebaseerd op het boekje Basilius de Grote, een bruggenbouwer van dr. L. Meulenberg.
  • Links
    Hier zijn diverse sites op het internet te vinden met informatie over Basilius de Grote