Het leven van Augustinus

Over het leven van de bekende Afrikaanse kerkvader Aurelius Augustinus is veel geschreven. Maar Augustinus heeft dat zelf ook al gedaan. In zijn waarschijnlijk meest bekende, autobiografische boek de ‘Confessiones[1] beschrijft hij zijn eerste levensfase tot aan 395 of 396 n.Chr. [2].

Een goed beeld van het leven van kerkvader Aurelius Augustinus is belangrijk bij de bestudering van zijn vele geschriften. Zijn werken zijn – hoe kan het ook anders – maar al te vaak een weerslag van de omstandigheden waarin de kerkvader zich op dat moment bevond. Kennis van die omstandigheden geven zijn werken méér dimensies.

De hier weergegeven levensbeschrijving van de kerkvader is gebaseerd op het boek ‘Augustinus, de boodschap van een leven’ van Vera Paronetto. In dit boek worden voortdurend Augustinus’ levensomstandigheden en zijn werken met elkaar in verband gebracht.

Hieronder volgen de diverse levensfasen van Augustinus:

Noten

  1. De betekenis van ‘Confessiones’ wordt doorgaans als ‘belijdenissen’ weergegeven, maar het heeft ook iets van ‘lofprijzingen’ in zich. Zie hiervoor uitvoerig G.Wijdeveld, Belijdenissen (Vert.), 1997, Ambo, Inleiding par. 3 en 4.
  2. Zie G.Wijdeveld, Belijdenissen (Vert.), 1997, Ambo, Inleiding par. 2.