Ambrosius van Milaan (ca. 340-397)

Inleiding

Ambrosius werd omstreeks 340 te Trier geboren in een aristocratisch gezin. Na een goede opleiding te hebben genoten werd hij al snel gouverneur van Milaan. In 373 werd hij tijdens een conflict over de opvolging van de bisschop van de stad zelf als kandidaat door het volk voorgedragen. Hij aanvaardde dit ambt met enige tegenzin.
Ambrosius bleek een onwrikbaar pleitbezorger van de kerk: hoewel hij voorstander was van een verbond tussen kerk en staat mocht laatstgenoemde zich echter niet met kerkelijke zaken bemoeien. Door dit standpunt raakte Ambrosius verwikkeld in diverse politieke conflicten, onder andere met keizerin Justina en keizer Theodosius I.
Maar Ambrosius was ook een zorgzame herder voor zijn gelovigen, hij kwam op voor de armen, voerde liturgische vernieuwingen op het gebied van zang door en was daarnaast ook theoloog. Met name zijn allegorische uitleg van het Oude Testament en zijn Neoplatoonse inslag hebben mensen als Augustinus voor het christendom gewonnen.
Ambrosius van Milaan is in 397 overleden.

Verdere informatie

Op deze website is de volgende informatie over Ambrosius van Milaan te vinden: