Apostolische Vaders: Didachè, het onderwijs van de twaalf apostelen

Vertalingen