Apostolische Vaders: geschriften

Overzicht

Met de naam Apostolische Vaders wordt tegenwoordig niet meer specifiek gedacht aan een groep christelijke schrijvers, maar gaat het om een verzameling geschriften die in een periode van 90-160 n.Chr. zijn geschreven.

Zie voor meer informatie: Apostolische Vaders: inleiding.

De volgende geschriften worden tot de Apostolische Vaders gerekend:

Bronnen

  • A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981
  • A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 2, Kampen, 1983