Actualiteit

September 2021

Ambrosius zag maagdelijkheid als superieure weg naar hemel

  10-09-2021

De maagdelijke staat is volmaakter dan het huwelijk, vond kerkvader Ambrosius. Wie maagd is, zich onthoudt van seksualiteit, verkeert in de situatie van vóór de zondeval, het paradijs. "Het maagdom brengt de gelovige op het niveau van de engelen."

Lees meer


Juni 2021

Ambrosius minder stellig over erfzonde en vrije wil dan Augustinus

  11-06-2021

Kerkvader Ambrosius huldigde een minder stringente visie op erfzonde en genade dan Augustinus, zo betoogde prof. dr. A. Dupont vrijdag tijdens een driedaags congres over Ambrosius in Apeldoorn.

Lees meer


Mei 2021

Vroege christen viel op door eerbied voor ieders leven

  22-05-2021

Respect voor het leven staat in het vroege christendom centraal. Het leven wordt gezien als Gods gave. Daarom gaan de gelovigen er zorgvuldig mee om. Ze hebben hun medemensen lief als zichzelf.

Lees meer

Actualiteit archief
Uitgelicht