Actualiteit

November 2015

Een fel intern debat in de Vroege Kerk

De kerkvader Athanasius (circa 298-373) was erg polemisch in zijn kritiek op Arius en zijn volgelingen. Hij was daarbij selectief in zijn gebruik van het evangelie van Johannes, maar niet eenzijdig. De goddelijkheid van Jezus en de kern van de verzoening stonden voor hem op het spel.

Lees meer

Kerk zit meer in de verdediging dan ooit

Met regelmaat maken sprekers en schrijvers een vergelijking tussen vroege christelijke tijden en de huidige tijd en de kwetsbare positie die de kerk in beide tijden inneemt. Daarbij wordt onder meer gewezen op de christenvervolgingen die kenmerkend zouden zijn. De vraag is of deze observatie wel juist is. Werd de begintijd van het christendom wel zo gekenmerkt door vervolging?

Lees meer


September 2015

Goed om te leren van Augustinus, maar vergeet zijn regel niet

Het is goed om te putten uit Augustinus als bron. Daarbij kunnen protestanten ook veel leren van de aanwijzingen die de kerkvader schreef voor het kloosterleven, reageert Arno van der Lee op dr. M. Klaassen.

Lees meer

Augustinus brengt tijdloze boodschap

Augustinus blijft boeien. Het zegt iets over de grootheid van de kerkvader dat zijn geschriften uitgegeven blijven worden. De laatste jaren lijkt er in het Nederlandse taalgebied zelfs sprake van een heuse Augustinus-revival. Dat is verheugend, want Augustinus behoort zonder meer tot de grootste theologen - als hij niet de grootste ís - die de kerk heeft voortgebracht.

Lees meer


Juni 2015

"Geloofsbegrip Augustinus vol moederbeelden"

Het is een bekend onderdeel in de christelijke traditie: God als Vader. Toch heeft God in de Bijbel en in de vroegchristelijke kerk ook veel moederlijke aspecten, zoals ook de kerk de moeder van alle gelovigen wordt genoemd, stelt dr. Kitty Bouwman in een proefschrift over Augustinus.

Lees meer

Israël ontdekt overblijfselen Byzantijnse kerk

Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van wat een "wegrestaurant" uit de late oudheid kan worden genoemd. Het gaat om de overblijfselen van een Byzantijnse kerk die zon 1500 jaar geleden door wandelaars werd aangedaan om even bij te komen tijdens hun tocht van Jeruzalem naar de kust.

Lees meer

Actualiteit archief
Uitgelicht