Actualiteit

Oktober 2014

"Protestanten, kijk ook naar de vroege kerk!"

  01-10-2014

"Protestanten, kijk ook naar de vroege kerk!" Dat advies gaf prof. dr. Riemer Roukema, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen onlangs in Kerkinformatie, magazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Lees meer


September 2014

Eeuwenoud papyrusfragment met passages uit Bijbel ontdekt

  04-09-2014

In de John Rylands bibliotheek van de universiteit van het Engelse Manchester is recent een 1500 jaar oud papyrusfragment uit Egypte ontdekt waarop passages uit de Bijbel te lezen zijn. Volgens onderzoeker dr. Roberta Mazza laat de vondst zien hoe 'gewone' christenen al vroeg in de kerkgeschiedenis omgingen met en steun ontleenden aan de Bijbel.

Lees meer


Juli 2014

Augustinusdag 2014

  16-07-2014

Op zaterdag 20 september 2014 organiseert het Augustijns Historisch Instituut haar 29e studie- en ontmoetingsdag, van 9u30 tot 15u15 in en rond het Instituut, in de Pakenstraat 65 te Heverlee, België.

Het thema van deze dag is:

Woelige tijden

Augustinus' antwoord en het onze

Drie sprekers zullen het thema uitdiepen: Mathijs Lamberigts, professor aan de KU Leuven gaat in op de vraag hoe Augustinus omging met de problemen van zijn tijd als gelovige maar ook als bisschop, Hans Geybels, oprichter van de Christelijke denktank Logia, diept het onderwerp uit met betrekking tot de volksdevotie, toen en nu, en Lea Verstricht, onderzoekscoördinator van het Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving, zoekt naar overeenkomsten en verschillen tussen de zoekende Augustinus en de Iraanse vluchteling en Perzisch-Nederlandse schrijver Kader Abdolah vandaag.

De Augustinusdag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken en de spiritualiteit van Augustinus en zijn invloed op latere tijden.

Agenda van de dag:

09u30: Koffie en verwelkoming

10u00: Mathijs Lamberigts - Augustinus, gelovige en bisschop in woelige tijden

10u45: Korte pauze

11u00: Hans Geybels - Augustinus en de religieuze cultuur van het dagelijks leven

11u45: Pauze

12u00: Gebedsviering

12u30: Maaltijd

14u00: Boekenstand

14u30: Lea Verstricht - Het woelige individu en zijn verhaal

15u15: Afsluiting


April 2014

"Vrouw van Jezus"-fragment is geen probleem

  17-04-2014

Protestanten hoeven niet geschokt te zijn door de vraag of Jezus een vrouw had, zoals het omstreden "Vrouw van Jezus"-fragment stelt, aldus prof. dr. J. van Oort.

Lees meer


Maart 2014

Vroege Kerk: voorbede als apologie

  15-03-2014

Welke plaats heeft het gebed bij apologeten uit de Vroege Kerk?

Lees meer


Februari 2014

Ook canon Nieuwe Testament betrouwbaar

  19-02-2014

Is de omvang van het Nieuwe Testament wel betrouwbaar als canon vastgesteld?

Lees meer


Januari 2014

Archeologen Israël vinden resten 1500 jaar oude kerk

  22-01-2014

Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van een ongeveer 1500 jaar oude kerk. Ze stuitten bij het dorp Aluma onder meer op een goed bewaarde mozaïekvloer.

Lees meer

Prof. dr. B. Zuiddam over Eusebius: Geloof is geen napapegaaien

  13-01-2014

De kerkvader Eusebius (ong. 260-340) is vooral bekend van zijn "Ekklèsiastikè Historia" (kerkelijke geschiedenis).

Lees meer

Actualiteit archief
Uitgelicht