Actualiteit

Augustus 2007

Instituut patristiek opgericht

  14-08-2007

Geplaatst op RKnieuws.net op 2007-08-14 09:28:30

UTRECHT (RKnieuws.net) - De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de universiteiten van Tilburg en Utrecht hebben het Instituut voor Patristisch Onderzoek (IPO) opgericht. Doel is de wetenschappelijke bestudering van de kerkvaders.

Initiatiefnemer van het IPO is prof. dr. J. J. van Geest, bijzonder hoogleraar Augustijnse studies aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Het is de bedoeling dat het instituut onderzoek gaat doen naar de Noord-Afrikaanse kerkvaders, zoals Tertullianus (ca. 160-ca. 230), Cyprianus (ca. 200-258) en Augustinus (354-430).
Dr. H. A. Bakker, verbonden aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Ede en het Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) aan de VU in Amsterdam, gaat voor een periode van een halfjaar twee dagdelen per week voor het IPO werken. Het onderzoeksterrein waarover hij gaat publiceren, is nog niet vastgesteld. Zelf denkt hij aan Cyprianus en de manier waarop christenen dachten over spiritualiteit en het leven als christen.
Dr. Bakker signaleert dat de interesse voor de kerkvaders de laatste jaren toeneemt. Die belangstelling wordt volgens hem 'van onderaf' gevoed. "Studenten op het hbo en de universiteit maken kennis met teksten van kerkvaders. Ik zie dat steeds meer studenten van het CERT willen afstuderen op een onderwerp over de Vroege Kerk."
Ook de huidige positie van de kerk in de samenleving heeft volgens hem tot gevolg dat de kerkvaders meer in de schijnwerpers komen te staan. "Ook in de eerste eeuwen van het christendom was de kerk vrij gemarginaliseerd. In dat opzicht zijn er overeenkomsten tussen vroeger en nu. Een verschil is wel dat de huidige kerk van grote omvang is geweest. Daarvan was in de Vroege Kerk geen sprake."
In het theologisch onderzoek heeft dogmatiek sterk afgedaan, weet dr. Bakker. Ook dat zou de belangstelling voor de kerkvaders kunnen verklaren. "De dogmatiek was toen nog volop in ontwikkeling. Over allerlei kwesties was discussie." Ook de missionaire houding van de Vroege Kerk spreekt volgens hem tot de verbeelding.


Juni 2007

Symposium: "De vroege Kerk: Historie of uitdaging?"

  01-06-2007

6 juni aanstaande organiseert de Evangelische Theologische Academie het symposium: "De vroege Kerk: Historie of uitdaging?" Medewerking wordt verleend door prof. dr. G. Vleugels (ETF) en dr. H. Bakker (ETH/CERT).

Voor meer informatie en aanmelding: zie www.eta.nl.


Mei 2007

Pinksterfeest

  01-05-2007

Via de volgende link zijn er achtergronden en enkele preken van Augustinus met betrekking tot dit feest te vinden: Links: Kerkelijk jaar: Pinksterfeest.

Actualiteit archief
Uitgelicht