Home Het Begin

Het Begin

In "Het Begin" komen de geschiedenis, achtergronden en theologie van de eerste vier eeuwen van de vroeg-christelijke kerk aan bod.

Geschiedenis

Achtergronden / Theologie

Stromingen: Gnostiek

Pagina laatst gewijzigd op: 21-02-2015