Colofon

Achtergrond

De website vroegekerk.nl stelt zich ten doel een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de geschiedenis, achtergronden en theologie van de vroegchristelijke kerk.

Disclaimer

  1. De website vroegekerk.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. De redactie van de site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden.
  2. Een deel van de links op deze website verwijst naar websites buiten vroegekerk.nl. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die sites.
  3. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  4. De opinies op deze website komen voor rekening van de auteurs en zijn niet noodzakelijk die van de redactie.
  5. De redactie heeft zich ingespannen om alle rechten op het op deze website geplaatste materiaal te achterhalen. Wie meent toch rechten te kunnen doen gelden, wordt vriendelijk verzocht zich te wenden tot de redactie. Het betreffende materiaal zal desgewenst zo spoedig mogelijk worden verwijderd van de site.

Copyright

De inhoud op deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan inhoud over te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.