Origenes, Hom. in Jes. Nave IX,8

Jezus leest ons de Wet voor wanneer Hij ons de geheimenissen van de Wet openbaart.
Want wij die tot de Kerk behoren verachten de Wet van Mozes niet maar wij aanvaarden haar, mits Jezus ons haar heeft voorgelezen.

Origenes, Hom. in Jes. Nave IX,8 (Kerkvaders - Origenes II, De Benedictinessen van Bonheiden)