Citaten van kerkvaders

Origenes, De Principiis I,1,2

Indien wij ons tot de Heer keren, waar ook het Woord van God is en waar de Heilige Geest geestelijke kennis openbaart, zal de sluier worden weggenomen en dan zullen wij met onthuld gelaat in de Heilige Schrift de heerlijkheid van de Heer aanschouwen.

Origenes, De Principiis I,1,2 (Kerkvaders - Origenes II, De Benedictinessen van Bonheiden, p. 11)