Origenes, Commentaar op Romeinen, V, 10

Allereerst heeft de Heer op het kruis de duivel in de boeien geslagen; vervolgens is Hij diens woning, de onderwereld, binnengedrongen; en vandaar is Hij opgestegen ten hoge, met zich voerend de gevangenen dat wil zeggen degenen, die met Hem verrezen zijn en met Hem in het hemels Jeruzalem zijn binnengegaan.

Origenes, Commentaar op Romeinen, V, 10 (Jean Daniélou, Bijbel en liturgie, Brugge/Utrecht,1964, p. 442)