Justinus Martyr, Dialoog met Trypho 36

De vorsten kregen bevel, hun poorten te openen, opdat Hij die de koning der heerlijkheid is, zou binnentreden en zou opstijgen om zich neder te zetten aan de rechterhand van de Vader, totdat Hij zijn vijanden maakt tot een stut onder zijn voeten.

Justinus Martyr, Dialoog met Trypho 36 (Jean Daniélou, Bijbel en liturgie, Brugge/Utrecht, 1964, p. 434)