Citaten van kerkvaders

Irenaeus van Lyon, Adversus Haereses V,1,1

Wij zouden op geen andere wijze de mysteries van God kunnen leren kennen dan door de Menswording van onze Meester, het Woord. Geen ander dan zijn Woord was immers in staat ons de mysteries van de Vader te openbaren, want wie anders kende de gedachte van de Heer of wie anders is zijn raadsman geweest?

Irenaeus van Lyon, Adversus Haereses V,1,1 (De Heilige Ireneüs van Lyon, De Benedictinessen van Bonheiden, 1991, p. 111)