Ignatius, Aan Polycarpus, III, 2

Wacht op Hem die boven elke tijd is, de tijdloze, de onzichtbare die om ons zichtbaar werd, de ontastbare die niet kan lijden maar om ons leed, die op allerlei manieren om ons volhard heeft.

Ignatius, Aan Polycarpus, III, 2 (A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981, p. 113)