Ignatius, Aan de gemeente van Tralles, IX,1-2

Jezus is waarlijk gekruisigd en hij stierf terwijl de hemelse, aardse en onderaardse machten toekeken. Hij is ook waarlijk vanuit de doden opgewekt, omdat zijn Vader hem opwekte. Op dezelfde wijze zal zijn Vader ons die in hem geloven opwekken in Christus Jezus. Buiten hem bezitten we geen waarachtig leven.

Ignatius, Aan de gemeente van Tralles, IX,1-2 (A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981, p. 95)