Ignatius, Aan de gemeente van Efeze VII, 2

Er is één arts, vleselijk en geestelijk, geboren en ongeboren, God in het vlees gekomen, in de dood waarachtig levend, zowel van Maria als uit God afkomstig, eerst onderworpen aan het lijden, toen niet meer in staat te lijden: Jezus Christus onze Heer.

Ignatius, Aan de gemeente van Efeze VII, 2 (A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981, p. 81-82)