Hymne van Ambrosius

O, Glans van de glorie van de Vader,
U, Die licht voortbrengt uit licht,
ja het Licht van het licht en de Bron van het licht bent,
U, die [alle] dagen van de dagen verlicht,
U, Die de ware Zon bent, bestraal [ons],
U, Die straalt met een eeuwige glans,
U, de stralende glans van de Heilige Geest.
stroom in [ons hart] via onze zintuigen.

(…)

Mag [U], Christus, voor ons tot voedsel zijn.
Ja, mag [U], als we [de wijn] drinken, ons vertrouwen zijn.
Mogen wij verheugd de pure verzadiging
van de Heilige Geest ervaren.

Hymne van Ambrosius (Dr. M.A. van Willigen, Aanbidden met Ambrosius in de vroege kerk, Heerenveen, 2020)