Citaten van kerkvaders

Didachè 10

Brengt als volgt dank nadat u verzadigd bent. Wij danken U, heilige Vader, vanwege Uw heilige naam, die U in onze harten hebt doen wonen en voor de kennis en het geloof en de onsterfelijkheid die U ons door Jezus Christus Uw Knecht hebt doen kennen. Aan U de luister tot in eeuwigheid. Gij, almachtige Heerser, hebt het al geschapen vanwege Uw naam, voedsel en drank hebt Gij de mensen gegeven tot verkwikking opdat wij U zouden dankzeggen. Aan ons hebt U gegeven geestelijk voedsel en drank en eeuwig leven door Uw Knecht. Bovenal danken wij U omdat U machtig bent. Aan U de luister tot in eeuwigheid.