Cyrillus van Jeruzalem, Procatechesis 6

Wanneer de dag van uw huwelijk nabij was, zoudt u dan niet al het overige laten rusten en geheel en al opgaan in de voorbereiding op het feest? Welnu u gaat uw ziel wijden aan haar hemelse Bruidegom. Zoudt u dan de lichamelijke dingen niet verlaten, om de geestelijke te winnen?

Cyrillus van Jeruzalem, Procatechesis 6 (Jean Daniélou, Bijbel en liturgie, Brugge/Utrecht,1964, p. 38, Begin Veertigdagentijd)