Cyrillus van Jeruzalem, Catechesen 4, 10

Christus is werkelijk voor onze zonden gekruisigd. Want wanneer u het zou willen ontkennen, dan weerlegt deze plaats u duidelijk: dit gezegende Golgotha, waar wij nu, met het oog op Hem die hier gekruisigd is, samengekomen zijn. (…) Hij is niet gekruisigd voor Zijn eigen zonden, maar opdat wij van onze zonden bevrijd zouden worden. En hoewel Hij toen als mens door de mensen werd veracht en geslagen, toch werd Hij door de schepping erkend als God: want toen de zon haar Heer onteerd zag worden, werd ze verduisterd en trilde ze, omdat ze de aanblik niet kon verdragen.

Cyrillus van Jeruzalem, Catechesen 4, 10