Citaten van kerkvaders

Cyrillus van Alexandrië, De adoratione in spiritu et veritate

Het paasfeest herdenkt de dood, die Emmanuel voor ons heeft ondergaan. Maar het feest dat het eerst op Pasen volgt en dat er in waardigheid niet voor onder doet, is de verrijzenis uit de doden, die het bederf afschudt en ons doet overgaan tot een nieuw leven. Wij hebben immers de oude mens afgelegd en hebben ons bekleed met de nieuwe die Christus is. Weet dus in de eerste schoof, in de eerstelingen van de akker en in de eerste korenaren, Christus zelf te zien als het eerstelingenoffer van de vernieuwde mensheid, dat als een heilige gave aan God de Vader wordt aangeboden.

Cyrillus van Alexandrië, De adoratione in spiritu et veritate (Jean Daniélou, Bijbel en liturgie, Brugge/Utrecht,1964, p. 455, Pinksteren)