Augustinus, Sermo 272B*

Toen Christus zich met zijn Kerk verloofde, zond Hij haar de heilige Geest. Die Geest werd haar bij wijze van ring gegeven. Hij die haar die ring gaf, wil haar ook de rust van de onsterfelijkheid geven. Laten we van Hem houden, op Hem hopen en in Hem geloven.

Augustinus, Sermo 272B* (Drs. J. van Neer e.a., Als licht in het hart, Preken voor het liturgisch jaar, Baarn 1996, p. 239-244, Pinksteren, na 412 n. Chr.)