Citaten van kerkvaders

Augustinus, Sermo 208, 2

Hoe kunt u dat wat u zich in onthouding ontzegt, beter besteden dan door het in barmhartigheid te geven?

Augustinus, Sermo 208, 2 (Drs. J. van Neer e.a., Als licht in het hart, Preken voor het liturgisch jaar, Baarn 1996, p. 61, Veertigdagentijd)