Augustinus, Sermo 195

Dit is dus de dag waarop Hij door wie de wereld is geschapen, ter wereld kwam. Dit is de dag waarop Hij door mens te worden onder ons aanwezig is, die in kracht nooit afwezig was.

Augustinus, Sermo 195 (Drs. J. van Neer e.a., Als licht in het hart, Preken voor het liturgisch jaar, Baarn 1996, p. 38, Kerst 411 of 412 n.Chr.)