Augustinus, Sermo 189

Laat daarom Christus’ barmhartigheid in onze harten gestalte krijgen. Zijn moeder droeg Hem in haar schoot, laten wij Hem in ons hart dragen. De maagd is door de vleeswording van Christus bevrucht, laten onze harten bevrucht worden door het geloof in Christus. Zij bracht de Verlosser voort, wij moeten lof voortbrengen. Laten we niet onvruchtbaar zijn, laten onze zielen vrucht dragen voor God.

Augustinus, Sermo 189 (Drs. J. van Neer e.a., 'Als licht in het hart, Preken voor het liturgisch jaar', Baarn 1996, p. 32-33)