Citaten van kerkvaders

Augustinus, De catechizandis rudibus 40

Doof en stom hield Hij zich zogezegd tegenover wie Hem beledigden, Hij door wie de stomme kon spreken en de dove kon horen. Geboeid is Hij die mensen bevrijdde uit de kluisters van ziekten. Gegeseld is Hij die de gesels van alle pijn uit de harten van de mensen verjoeg. Gekruisigd is Hij die onze kwellingen heeft beëindigd, gestorven is Hij die de doden opwekte. Maar Hij is ook verrezen om nooit meer te sterven.