Augustinus, Belijdenissen 13,10

Door Uw vuur, door Uw goede vuur zijn we ontvlamd, en wij gaan. Want wij gaan naar boven, naar de vrede van Jeruzalem. Want ik heb me verheugd in degenen die tot mij zeggen: laten wij naar het huis van de Heer gaan.

Augustinus, Belijdenissen 13,10 (Uit: Dr. J.A. van den Berg, Reizen met Augustinus, Heerenveen, 2012)