Augustinus, 208, 1

De tijd is weer aangebroken (…) om u aan te vuren en aan te sporen om u vuriger en geestdriftiger dan anders te wijden aan het vasten, het bidden en het geven van aalmoezen.

Augustinus, 208, 1 (Drs. J. van Neer e.a., Als licht in het hart, Preken voor het liturgisch jaar, Baarn 1996, p. 60, Veertigdagentijd)