Citaten van kerkvaders

Athanasius, Feestbrief I, 10

Na zeven weken, te rekenen vanaf het paasfeest, zullen wij de heilige dag van Pinksteren vieren, die voorheen bij de joden werd voorafgebeeld onder de naam van feest der weken. Het was een termijn, waarop vrijlating en kwijtschelding verleend werk. Kortom het was een dag van volledige vrijmaking.

Athanasius, Feestbrief I, 10 (Jean Daniélou, Bijbel en liturgie, Brugge/Utrecht,1964, p. 461)