Boeken over de vroege kerk

Vers christendom

Titel
Vers christendom
Ondertitel
Getuigenissen Uit De Vroege Kerk
Auteur(s)
J. Hoek
Uitgever
Jongbloed Uitgevers Groep
Jaar
2010
Druk
1
Pagina's
224 pagina's
Taal
Nederlands
EAN
9789058299628

Samenvatting

De Vroege Kerk heeft ons vandaag de dag nog veel te zeggen. De
situatie van christenen nu lijkt immers in veel opzichten op die van
de eerste christenen. In Vers christendom wordt daarom geput
uit de rijke bronnen van de Vroege Kerk. De brief aan Diognetus
spreekt over het echte vaderland van de christenen, Cyprianus krijgt
het woord over de eenheid van de kerk, Tertullianus schrijft over de
passie die zelfs tot martelaarschap leidt en Augustinus gaat in op
Gods soevereine genade en de vrije wil. Telkens opnieuw blijkt de
frisheid en actualiteit van de leer van deze eerste kerkvaderen.
Dit boek is het derde deel van een serie die uitgegeven wordt
onder verantwoordelijkheid van de Theologische Hogeschool van
de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn (THGB). In deze THGBreeks
verschijnen boeken die de actualiteit van het gereformeerde
belijden aan de orde stellen. De inhoud van deze boeken is
gebaseerd op lezingen die gehouden zijn tijdens studieavonden
van de THGB.

Bestellen bij Bol.com