Het andere christendom

Titel
Het andere christendom
Ondertitel
De gnosis en haar geestverwanten
Auteur(s)
Roukema R.
Uitgever
Boekencentrum
Jaar
2000
Druk
1
Pagina's
156 pagina's
Taal
Nederlands
EAN
9789021137667

Samenvatting

Uit het Nieuwe Testament blijkt dat het vroege christendom een grote verscheidenheid kende. Uit allerlei andere (en veelal latere) boeken van buiten het Nieuwe Testament komt naar voren dat de verschillen tussen hen die zich in de eerste eeuwen van de jaartelling op Christus beriepen nog groter waren. Veel van deze andere boeken en inzichten werden betwist of door de kerk afgewezen. Een aantal hiervan wordt wel 'gnostisch' genoemd, op grond van de speciale gnosis (kennis) die hieruit spreekt. In deze bundel behandelen acht auteurs sommige van deze gnostische en aanverwante geschriften en opvattingen. Tezamen vormen deze bijdragen een veelkleurig palet van diverse vormen van christendom die niet alle tot de hoofdstroom van de kerk zijn gaan behoren. Kennisname van dit 'andere christendom' is belangwekkend en geeft inzicht in de achtergrond waartegen de hoofdstroom van het christendom zich heeft ontwikkeld.


Bestellen bij Bol.com