Boeken over de vroege kerk

De overwinning van het christendom

Titel
De overwinning van het christendom
Ondertitel
Tegen de heidenen/Over de menswording van het woord
Auteur(s)
Athanasius van Alexandrië
Vertaler(s)
Eginhard Meijering
Uitgever
Uitgeverij Damon
Druk
2013
Pagina's
168 pagina's
Taal
Nederlands
EAN
9789460360695

Samenvatting

In de twee traktaten waarvan in dit boek een vertaling wordt geboden (Contra Gentes en De incarnatione Verbi) is de nog jonge Athanasius aan het woord, die gedurende een groot deel van zijn bewuste leven getuige is geweest van gewelddadigheden tegen de christenen, en die er nu zeker van is dat vervolgingen niet alleen definitief zijn opgehouden, maar die er ook van overtuigd is dat het nog maar een kwestie van tijd is totdat allen, op de onverbeterlijke kwaadwilligen en domoren na, zich tot het christelijke geloof zullen bekeren. Dit alles schrijft hij niet toe aan het voor de christenen gunstige beleid van keizer Constantijn, maar aan de macht van de opgestane Christus.

Athanasius volgt in deze geschriften bewust zijn Alexandrijnse leermeesters, waardoor de verhandelingen ook tot een weerspiegeling van vroegchristelijk geloven en denken worden. De naam van de kerkvader Athanasius, die na zijn benoeming tot bisschop van Alexandrië in 328 de grote voorvechter van het rechtzinnig christelijke geloof zal worden, zal aan deze traktaten vooral in de oosterse kerken een bijzonder gezag geven.Inhoud

Vooraf

Inleiding

Tegen de heidenen
Inleiding

Deel 1
De oorsprong van het kwaad: de zonde van de mens

Deel 2
De weerlegging van de afgoderij

Deel 3
De mens heeft een ziel en een geest

Deel 4
Gods openbaring door de harmonie van de schepping

Deel 5
De bewijsvoering vanuit de Schrift

Over de menswording van het woord
Inleiding: De samenhang met Tegen de Heidenen

Deel 1
De schepping en de zondeval

Deel 2
De rationele rechtvaardiging van de incarnatie, de kruisdood en de opstanding van het Woord

Deel 3
De noodzaak van de kruisdood en de opstanding

Deel 4
De feiten bewijzen de overwinning van Christus door zijn kruis en opstanding

Deel 5
De bewijsvoering voor de menswording, de kruisdood en de opstanding tegen de Joden

Deel 6
De bewijsvoering voor de menswording van het Woord tegen de Grieken

Deel 7
Bewijsvoering op grond van constateerbare feiten

Slot

Bestellen bij Bol.com