De moderne Kerk van het begin

Auteur(s):
Dr. Joseph Ysebaert
Uitgever:
EUREIA Belgium vof
Verschijningsdatum:
2013
Druk:
1
Pagina's:
707 pagina's
Taal:
Nederlands
EAN:
9789090276137

Samenvatting

Over het boek ... De Kerk van het begin… in een notendop: De Kerk van het begin was verrassend democratisch en modern. Veel vernieuwingen in de Katholieke Kerk zijn dan ook niet echt nieuw. Aan de hand van lexicografisch onderzoek van de oudste christelijke teksten onderzoekt de auteur hoe in de Kerk van het begin de verschillende sacramenten evolueerden. Hij belicht uitvoerig de historische achtergronden en evoluties en hun impact op de sacramenten zoals we ze vandaag kennen. Daarbij gaat hij geen taboe uit de weg. Hij toont ook bijzondere interesse voor de rol van de vrouw in de Kerk. } Gaandeweg blijkt dat veel misverstanden berusten op een foutieve interpretatie of vertaling van teksten. Het boek behandelt zowel taalkundige als historische en theologische aspecten. De gestructureerde opbouw per sacrament, de praktische richtlijnen in verband met de gebruikte methodologie en de uitgebreide begrippenlijst maken het boek zeer toegankelijk voor de geïnteresseerde leek. Voor experten is het een handig naslagwerk met een uitgebreide bibliografie en specifieke bijkomende informatie verwerkt in de talrijke voetnoten en interne verwijzingen. Een must voor al wie interesse heeft voor oudchristelijke teksten en het ontstaan van de Kerk. Over de auteur… Dr. Joseph Marie Ysebaert (Sjef Ysebaert) werd geboren te Terneuzen 11 juni 1925 en is overleden te Breda op 17 mei 2006. Na de priesteropleiding in IJpelaar (Nederland) werd hij in 1949 in Breda tot priester gewijd. Aansluitend volgde hij de studie Klassieken aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werd leraar aan zijn vroegere school IJpelaar en werkte ondertussen aan zijn proefschrift over de vroegste Griekse terminologie in de teksten van de doopliturgie. In 1962 promoveerde hij bij professor Christine Mohrmann op dit proefschrift, met als titel ''Greek Baptismal Terminology. Its Origin and early Development.'' Dr. J. Ysebaert was ook een fervent pleitbezorger van het onderwijs in de klassieke talen. Samen met G. Muskens schreef hij de Latijnse cursus Fabulae. Hij publiceerde ook de Griekse cursus Peri Aristoon en diverse studies van Griekse en Latijnse auteurs. Zijn digitale hulpprogramma’s Start Grieks en Latijn boden jonge en ook minder jonge studenten een praktische studiemethode. Na zijn carrière als leraar werd hij medewerker in het pastoraat. Hij bleef ook actief als onderzoeker. Zijn belangstelling voor die vroege Griekse theologische traditie resulteerde onder meer in het boek Die Amtsterminologie im Neuen Testament und in der alten Kirche. Eine lexikographische Untersuchung, (1994 ). Vanaf 1994 was hij tevens actief als uitgever van zijn eigen werken bij uitgeverij Eureia (Breda, Nederland).

Bestellen
Klik op de onderstaande afbeelding om het boek bij de uitgever te bestellen.